Mindfulness

Mitä on mindfulness?

 

Mindfulness tiivistettynä

Mindfulness on yhdysvaltalaisen lääkärin Jon Kabatt-Zinnin kehittämä ei-uskonnollinen harjoituksen muoto. Hänen kehittämäänsä, tieteellisesti paljon tutkittua, stressinhallintaan ja masennuksen hoitoon tarkoitettua kahdeksan viikon ohjelmaa kutsutaan myös MBRS-menetelmäksi (mindfulness based stress reduction). Mindfulness-menetelmää käytetään nykyään myös erilaisten (kognitiivisten) terapioiden osana. Suomeksi mindfulness-menetelmästä käytetään sanoja hyväksyvä tietoinen läsnäolo.

 

Automaatio

Meitä väsyttää jatkuva ajatteleminen ja analysointi, ankara sisäinen puhe, menneen ja tulevan murehtiminen. Teemme asioita automaattisesti; syöminen, käveleminen ja moni muu tekeminen on automaattista eli olemme ”autopilotti” päällä. Samoin reagoimme automaatiolla, tutulla ja opitulla tavalla ihmisiin, tunteisiin ja niin edelleen – olemme siis reaktiivisia. Automaatiossa elämisen on, vastoin kuin arkiajattelussa voisi kuvitella, raskasta ja se kuluttaa tutkitusti sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja.

 

Miten mindfulness-menetelmää harjoitetaan?

Yksinkertaistettuna ilmaistuna mindfulness-harjoittamisessa tullaan hetkeksi pois automaatiosta ja keskitytään mielen tietoiseen keskittämiseen, kehon ja hengityksen tarkkailuun, aistimiseen. Mindfulness-harjoittaminen ei ole mielen tyhjentämistä tai valaistumiseen pyrkimistä vaan tietoisuuden lisäämistä siitä, mitä juuri sillä hetkellä on. Mindfulness on lapsuuden läsnäolotaidon, ilon ja uteliaisuuden uudelleen löytämistä. Läsnä oleminen tässä hetkessä olemista sellaisena kuin se kulloisellakin hetkellä avautuu.

 

Mindfulnessia voidaan harjoittaa sekä tekemisen että ei-tekemisen muodossa. Jokainen arjen tekeminen voi olla läsnäolo- tai tietoisuusharjoitus. Arki siis tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia tietoisuustaitojen kehittämiselle ja oman

hyvinvoinnin tukemiselle.

 

Ei-tekemisen muodossa tapahtuva mindfulness-harjoittaminen eli meditaatio, on kehon ja hengityksen sekä kehon tuntemusten tarkkailua. Tarkkailun avulla on mahdollista tulla tietoiseksi omasta sisäisestä liikenteestä; siitä miten mieli vaeltaa, mitä tunnetiloja ja millaisia kehon tuntemuksia itsessä on. Meditaatiota harjoitetaan hyväksyvien tietoisten hetkien pidentämiseksi ja sitä kautta mahdollistetaan taidon siirtyminen osaksi jokapäiväistä toimintaa. Jo noin neljässä viikossa meditaation harjoittamisen aloittamisesta sen positiiviset vaikutukset alkavat tulla näkyviin.

 

Tietoisuus

Automaation vastakohta on tietoisuus. Tietoisuus on ikään kuin tarkkailijan asemaan asettumista, kauemmas astumista ja selkeästi näkemistä. Tietoisuuden tilassa näkökyky omille tunteille, ajatuksille ja kehontuntemuksille lisääntyy.

 

Hyväksyminen

Mindfulnessia harjoittava ihminen paitsi tarkkailee omia ajatuksiaan, tunteitaan ja kehontuntemuksiaan ja pyrkii, mikäli mahdollista, suhtautumaan niihin arvottamatta niitä. Mindfulnessin äärellä pyritään kohtaamaan kaikki tunteet ja kokemukset ja hyväksymään ne. Kun ihminen oppii katsomaan tunteitaan ja ajatuksiaan ilman arvottamista, väistöliikkeet, vastarinta ja taisteleminen lakkaavat, alkaa hyväksyminen. Hyväksyminen puolestaan lisää myötätuntoa.

 

Mindfulness-harjoittamisen terveysvaikutukset

Mindfulness on paljon tutkittu menetelmä, joka säännöllisesti harjoitettuna lisää merkittävästi 1) ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Harjoittaminen lisää 2) metataitojen kehittymistä sekä 3) lisää itsetuntemusta ja tunnetaitoja.

Harjoittamisen terveysvaikutuksia on paljon, mutta esimerkkinä edellisiin kohtiin liittyen ovat esimerkiksi: ahdistuksen ja masennusoireiden helpottuminen, erityisesti harjoittamisella pystytään vaikuttamaan masennuksen uusiutumisen estämiseen, unenlaadun ja muistin parantamiseen, keskittymiskyvyn, luovuuden ja mielen joustavuuden lisäämiseen ja itsetunnon vahvistamiseen sekä syömiseen ja päihteidenkäyttöön liittyvien ongelmien helpottamiseen.

 

Myötätunto

Mindfulness-harjoittaminen lisää itsemyötätuntoa; ystävällistä ja lämminhenkistä suhtautumista itseen. Myötätunto on ymmärrystä ja lempeyttä omia tunteita ja ajatuksia kohtaan. Se on lupaa olla sellainen kuin on, itsen arvostamista, kunnioittamista ja omien tarpeiden kuuntelemista ja rajojen asettamista. Myötätunto on puhumista itselle rakkauden kielellä ja itsestä huolehtimista – joka hetki. Kun tuntee myötätuntoa itseä kohtaan, sitä alkaa tuntea myös muita kohtaan.

Miia Moisio  –  050 4023 273  –  miia.moisio@helsinki.fi