Eroseminaarit

"Suomalainen eroseminaari on koulutetun vetäjän johtama vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia. Menetelmä pohjautuu amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin luomaan menetelmään, jota on sittemmin kehitetty Suomessa psykologi Kari Kiianmaan ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbowin toimesta sopivaksi suomalaiseen erotilanteeseen.

 

Ryhmässä käydään läpi eroon johtavat mekanismit, parisuhteiden rakenteet, käsitellään eroon liittyvää vihaa, surua, pelkoja sekä yksinäisyyttä. Samalla rakennetaan hyvää pohjaa tulevalle elämälle.

 

Uusitussa menetelmässä on varattu aikaa lapsen asemalle, lasten erityiskysymyksille erossa sekä uusperheproblematiikalle.

 

Kyseessä on opetuksellinen menetelmä; työmalli, joka perustuu osallistujan omaan aktiivisuuteen. Iltojen aikana eroprosessia puretaan niin keskustelujen, luentojen, pienryhmätyöskentelyn sekä monien toiminnallisten harjoitusten avulla. Menetelmä on Patentti- ja rekisterihallituksen suojaama.

(Lähde: www.suomalaineneroseminaari.fi)

 

 

Miian seuraava eroseminaari.

Miia Moisio  –  050 4023 273  –  miia.moisio@helsinki.fi