Asahi

Mitä asahi on?

"Asahi on Suomessa kehitetty liikuntamuoto, jossa yhdistyvät sekä länsimaisen että itämaisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Asahi terveysliikunta on sekä ennaltaehkäiseväksi että jo syntyneitä terveysongelmia hoitavaksi. Liikkeiden suunnittelussa on otettu huomioon suomalaisten suurimmat terveysongelmat: niska-, hartia-, ja selkäseudun ongelmat. Asahissa koko keho avataan systemaattisesti niskasta nilkkoihin luontaista hengitystä hyödyntäen. Liikkeet on tarkoituksellisesti suunniteltu niin yksinkertaisiksi, että jokainen voi aloittaa Asahin harjoittamisen."

 

"Asahi-tunti voi olla yksi virtaava ja jatkuva pehmeä liikesarja, jossa hengitys ja liike rytmittyvät toisiinsa koko ajan. Tämä kokemus on esimerkiksi taijin harrastajalle tuttu, mutta asahissa sama tunne synnytetään hyvin yksinkertaisten liikkeiden avulla. Tällainen pitkään kestävä ja pehmeä liikkeen ja hengityksen rytmittäminen voi synnyttää hyvin voimakkaita harmonian ja mielihyvän kokemuksia, mikä onkin yksi Asahin keskeisistä piirteistä."(Lähde: www.asahi.fi)

 

Ohjaan Asahia mindfulness-tyyppisenä tai vaihtoehtoisesti puhtaasti terveysliikuntana. Yhdistelmänä Asahi ja mindfulness sopivat mielestäni erinomaisesti yhteen.

 

Asahi on suosittu terveysliikuntamuoto yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Voit tilata minut ohjaamaan Asahia esimerkiksi lounasaikaan, yksittäisinä tunteina tai kurssimuotoisesti.

 

Miian seuraava Asahi-tunti.

Miia Moisio  –  050 4023 273  –  miia.moisio@helsinki.fi